แท็ก "ครูภาษาไทย"

ค. คว... คุณครูกุมขมับ สอนอ่านออกเสียงพยัญชนะ ตัวนี้ไม่ได้อ่านว่า ค. คว... นะลูก!

ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กนักเรียนชั้นเล็กๆ จะยังไม่มีความสามารถในการอ่าน เลยทำอ่านยังไม่ค่อยฉะฉาน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณครู ที่ต้องคอยสอนนักเรียนให้สามารถอ่านออกเสียงให้อย่างฉะฉาน