แท็ก "คอนเสิร์ตลูกกรุง"

สองทศวรรษ “ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต” กลับมาแล้ว ครวญมหากาพย์แห่งบทเพลง

นับจากชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 1 “คืนฟ้าสวย” ได้เปิดม่านขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 ผ่านกาลเวลาอันยาวนานจนมาถึงปี พ.ศ.2565 กว่า 2 ทศวรรษที่ ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ ได้ยืนหยัดสร้างสรรค์