แท็ก "คาถาอิติปิโส 8 ทิศ"

คาถาอิติปิโส 8 ทิศ สวดคุ้มครองป้องกันภัยรอบด้าน

คาถาอิติปิโส 8 ทิศ เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ใช้ภาวนาเพื่อป้องกันภัยอันตราย เชื่อว่ามีคุณเอนกคณานับ 108 ประการ และมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)