แท็ก "ช้าง-กองทัพอากาศ"

“ช้าง” สนับสนุนทุนพัฒนาฝีมือนักกอล์ฟเยาวชนโครงการ “ช้าง-กองทัพอากาศ” ปีที่ 14

''เครื่องดื่มตราช้าง'' ร่วมกับ “ศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนกองทัพอากาศ” จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง - กองทัพอากาศ” สนับสนุนทุนแข่งขันให้นักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี 20 ทุน