แท็ก "นโยบายเรียนฟรี"

"เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีอยู่จริง" เด็ก 2.4 ล้านส่อหลุดนอกระบบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประเมิน 13 ปี "นโยบายเรียนฟรี 15 ปี" ต้องเร่งปรับปรุง ชี้ยังมีช่องว่างงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องค่าครองชีพ ส่งผลเด็ก 2.4 ล้านคนเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา