แท็ก "บริษัทไทย"

อุตสาหกรรม "อีวี" โอกาสของบริษัทไทย

"ไทย" ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ป้อนให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ต่างชาติ แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปเข้าสู่อุตสาหกรรม "ยานยนต์ไฟฟ้า" จะเป็นโอกาสสำคัญของบริษัทไทยที่จะก้าวเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้