แท็ก "บีซีจีโมเดล"

สอวช. ชู ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ขับเคลื่อนบีซีจี

สอวช. นำร่อง ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ชี้ เป็นกุญแจขับเคลื่อนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจบีซีจี ทั้งนี้ ยังจัดประชุมรวมกลุ่มผู้นำเอเปค ครั้งที่ 2 (APEC Summit) ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้