แท็ก "บุญกุศล"

ผู้ให้ VS ผู้รับ บุญกุศลของการให้ทานในแบบต่างๆ

การทำบุญ ทำทาน นั้นมีหลายรูปแบบ อยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลจะสบายใจ และเลือกที่จะทำในแบบใด ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำทานคือต้องไม่ทำให้ตนเอง-ผู้อื่นเดือดร้อน และมีเจตนาในการทำที่บริสุทธิ์จึงจะเกิดอานิสงส์ บุญกุศลของการให้ทานทั้งกับผู้ให้แล้วก็ผู้รับ