แท็ก "พญาครุฑ"

ตามรอยศรัทธา “พญาครุฑ” จากของสูง สู่ของขลัง

เรื่องราวของ “ครุฑ” หรือ “พญาครุฑ” ที่คุ้นตาคนไทยในสัญลักษณ์ตราแผ่นดิน ตลอดจนเป็นที่เคารพศรัทธาของกลุ่มชนในฐานะเครื่องรางของขลัง ตามคติความเชื่อที่เล่าขานเป็นตำนานสืบมา

คาถาบูชาพญาครุฑ สวดเสริมอำนาจบารมี บันดาลความรุ่งเรืองให้ชีวิต

คาถาบูชาพญาครุฑ เป็นคำบูชาองค์พญาครุฑ จ้าวแห่งเวหา เทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ตามคติความเชื่อของพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมี และบันดาลความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต