แท็ก "พลพล ทชภณ"

“พลพล” ดีใจเป็นบุคคลต้นแบบ ร่วมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

ศิลปินแกรมมี่ พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง ได้รับเลือกจาก กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย รับรางวัลบุคคลต้นแบบการลด เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“พลพล” ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

ศิลปินแกรมมี่ พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง ได้รับเลือกจาก กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก