แท็ก "วิตามินเค 1"

แนะนำอาหารและเมนูที่อุดมด้วยวิตามินเค

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของวิตามินเคนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด มีบทบาทช่วยในการสร้างกระดูก วิตามินที่ละลายในไขมันได้ชนิดนี้ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ ฟิลโลควิโนน (Phylloquinone) หรือวิตามินเค 1