แท็ก "สารคดีกีฬา"

ช่อง 9 ส่ง “กีฬาสามัญประจำบ้าน” สารคดีกีฬาบันดาลใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ยังคงจัดรายการน้ำดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดช่อง 9 MCOT HD จัดรายการ “กีฬาสามัญประจำบ้าน” สารคดีกีฬาบันดาลใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ผลิต โดย ม.เกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์