แท็ก "สุภิญญา"

เปิดความเห็น 3 นักวิชาการ 'ดีลควบทรู-ดีแทค' ไปต่อหรือพอแค่นี้!!??

“กรุงเทพธุรกิจ” รวบตึงความเห็นนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์ ดีลทรูควบดีแทค มุมมองต่ออภิดีลนี้ เป็นไปในทิศทางไหนบ้าง!!