แท็ก "เทศกาลไหว้บะจ่าง"

เปิดตำนาน เทศกาล “ไหว้บะจ่าง” ปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มิ.ย.

เทศกาล "ไหว้บะจ่าง" เทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน มีความเป็นมาอย่างไร และวิธีการไหว้ตั้งโต๊ะบูชาเป็นเแบบไหน มีคำตอบมาให้แล้ว

“บะจ่าง" "สูตรซัวเถา" รสดั้งเดิมตั้งแต่ปี 1919

ใกล้ “เทศกาลไหว้บะจ่าง” (端午节) ไหว้เจ้าแล้วต้องกิน “บะจ่าง” แนะนำสูตรดั้งเดิม "สูตรซัวเถา" ทำมาตั้งแต่ปี 1919 โดยคนรุ่นใหม่ขายผ่านครัวออนไลน์