แท็ก "เลิกคบเพื่อน"

รับมือกับ “มิตรภาพที่จืดจาง” เพื่อนกันอาจไม่ตลอดไป

เมื่อเราโตขึ้น เพื่อนที่ยังสนิทกันอยู่จะค่อย ๆ เหลือน้อยลง กับเพื่อนบางคนเราจะรู้สึกว่ากาลเวลาค่อย ๆ คัดสรรเอาคนที่ไม่ค่อยคลิกกับเราเท่าไรออกไป