แท็ก "เอ็นเข่า"

"เอ็นไขว้หน้าเข่าขาด" ความเสี่ยงของนักกีฬา-อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน

รู้จักอันตรายจาก "เอ็นไขว้หน้าเข่าขาด" ที่นักกีฬาเสี่ยงมากเป็นพิเศษ แต่คนธรรมดาที่เกิดอุบัติเหตุก็เสี่ยงได้เช่นกัน