แท็ก "โรคฝีดาษลิงอาการ"

เปรียบเทียบ โรคฝีดาษลิง และโรคฝีดาษ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

โรคฝีดาษ หรือโรคไข้ทรพิษ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เคยระบาดในอดีต ซึ่งปัจจุบันได้หายไปจากโลกนี้แล้ว แต่ก็ยังมีโรคฝีดาษลิง ซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายกันเหลืออยู่ สองโรคนี้จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร