แบโผกรรมการบริหาร มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา บิ๊กเนมร่วมขับเคลื่อนนโยบาย

แบโผกรรมการบริหาร มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา บิ๊กเนมร่วมขับเคลื่อนนโยบาย

แบโผกรรมการบริหาร มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา บิ๊กเนมร่วมขับเคลื่อนนโยบาย

นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า ได้จัดทำรายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา และลงนามถึงกระทรวงมหาดไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นที่น่ายินดีว่า กรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นผู้มีที่ความรู้ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ซึ่งต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ให้เกียรติกับตนเอง และมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬานั้น มีรายชื่อบิ๊กเนมมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร, รศ.ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน รองประธาน, ดร.เลอภพ โสรัตน์ รองประธาน, ดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม รองประธาน, ม.ล.โอรัส เทวกุล รองประธาน, นายนัฐชัย ไชยพรม รองประธาน, นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว รองประธาน, นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการ, น.ส.สิริรัตน์ รองเลขาธิการ, น.ส.ปัญจรีย์ ราวินิจ เหรัญญิก, พล.อ.โชคดี เกตุสัมพันธ์ นายทะเบียน, นายบัณฑิต สาครวิศวะ ปฏิคม, นายวัฒนา ภูโอบอ้อม กรรมการผู้แทนนักกีฬา, นายภูริต ชาญเศรษฐิกุล กรรมการ, นายไกรสร เสนาประทุม กรรมการ และนายไชยพงศ์ กรวรสุรมย์ ประธานศูนย์ฝึกกีฬา

นายณัฎฐ์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาไปเป็นที่เรียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ ที่ให้เกียรติตนเอง และมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเรา

หลังจากนี้จะได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร เข้ากราบขอพร และพร้อมรับนโยบายประสานประโยชน์กับผู้ใหญ่ เช่น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์), ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการที่ปรึกษาแ ละคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาภายในเดือนธันวาคมนี้

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบาย หรือโครงการของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เบื้องต้นได้นำเรียนผู้ว่าการ กกท. โดยมีโครงการในการเกื้อหนุนทาง กกท. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น โครงการ ONE HERO ONE COMPANY เป็นโครงการที่จะจับคู่บริษัทเอกชนให้มาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเป็นรายปี และการรับสมัครนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าทำงาน เพื่อให้มีงานทำ รวมถึงนักกีฬาคนพิการด้วย

“มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ยังมีโครงการเปิดศูนย์ฝึกกีฬาขึ้น เพื่อรองรับนักกีฬาต้นกล้าในการฝึก และผลิตให้มีนักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถนำนักกีฬาต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วไปต่อยอดได้ โดยจะนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา และนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มจากกีฬาสนุกเกอร์ ที่คนไทยมีความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาจากทั่วโลก อีกทั้งมูลนิธิยังให้การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพโลกอยู่อย่างต่อเนื่อง”

นายณัฎฐ์ กล่าวในตอนท้ายว่า พร้อมทั้งยังมีโครงการประสานประโยชน์ในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มพิเศษให้กับนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาอาชีพโลก เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์กีฬา เพื่อสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ และพร้อมเคียงข้างนักกีฬาไทย ทั้งใน และนอกสนาม

คุณกำลังดู: แบโผกรรมการบริหาร มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา บิ๊กเนมร่วมขับเคลื่อนนโยบาย

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด