บทสวดขออโหสิกรรม สำหรับคนที่กำลังเจออุปสรรคในชีวิต

บทสวดขออโหสิกรรม สำหรับคนที่กำลังเจออุปสรรคในชีวิต

บทสวดมนต์เพื่อขออโหสิกรรมเจ้ากรรม นายเวร สำหรับใครที่ช่วงนี้กำลังเจออุปสรรคในชีวิต รู้สึกเหมือนมีคนมาจองเวร ทำอะไรก็ไม่สะดวกควรสวดบทนี้เพื่อขออโหสิกรรม จะได้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้า ได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด

ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ

ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้

ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย

จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบ ด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

การสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เรามีสติอยู่ด้วยตัว รู้คิดว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ที่สำคัญต้องคิดดี ทำดี พูดดีแล้วจะเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับตัวเอง

คุณกำลังดู: บทสวดขออโหสิกรรม สำหรับคนที่กำลังเจออุปสรรคในชีวิต

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด