จุดไหนของ "ส้วม" อันตราย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด

รู้ไว้จะได้ทำความสะอาดบ่อยๆ หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสเมื่อใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ

จุดไหนของ "ส้วม" อันตราย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด

ห้องส้วม เป็นสถานที่ที่เราปล่อยของเสียจากร่างกายออกไป แม้ว่าเราจะมีโถส้วมในการรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไปกำจัดอย่างปลอดภัย แต่ในระหว่างนั้นเราอาจพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ จากอุจจาระปัสสาวะได้

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เผยผลของการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และเชื้อ E.coli บนพื้นผิวสัมผัสในห้องส้วม จุดไหนในห้องจะพบการปนเปื้อนของเชื้อโรคมากที่สุด เพื่อที่เราจะได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเมื่อใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ

จุดไหนของ "ส้วม" อันตราย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด

จากผลของการตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และเชื้อ E.coli บนพื้นผิวสัมผัสในห้องส้วมสาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่

 • สถานที่ราชการ
 • สถานศึกษา
 • โรงพยาบาล
 • ตลาดสด
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • ร้านจำหน่ายอาหาร
 • แหล่งท่องเที่ยว
 • สถานีบริการ
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • สวนสาธารณะ
 • ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
 • สถานีขนส่งทางบก/ทางอากาศ
 • ส้วมริมทาง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การสำรวจในปี 2564 พบว่า ส่วนต่างๆ ในห้องน้ำต่อไปนี้ พบการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ทำให้เจ็บป่วยได้ เรียงลำดับจากการพบเชื้อโรคมากที่สุด ไปน้อยที่สุด ดังนี้

 1. ที่รองนั่งโถส้วม
 2. ที่จับสายฉีดชำระ
 3. ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ

นอกจากนี้ “ห้องส้วมในวัด” มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียบนที่รองนั่งโถส้วมสูงที่สุด

วิธีหลีกเลี่ยงเชื้อโรคจากห้องส้วม

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนต่างๆ ในห้องส้วมโดยไม่จำเป็น เช่น กลอนประตูหรือลูกบิดประตู อาจใช้กระดาษทิชชู่วางก่อนจับ
 2. ใช้กระดาษทิชชู่เปียก หรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% เช็ดทำความสะอาดฝารองนั่งก่อนใช้งาน
 3. หากใช้ส้วมหลุม ไม่ควรใช้น้ำจากที่มีอยู่ในถัง/อ่าง ควรรองน้ำใหม่จากก๊อกเพื่อนำมาราดทำความสะอาด
 4. ระหว่างใช้งานห้องส้วม หลีกเลี่ยงการเอามือมาสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 5. ก่อนออกจากห้องส้วมสาธารณะ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และซับมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือแบบใช้แล้วทิ้ง

คุณกำลังดู: จุดไหนของ "ส้วม" อันตราย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคมากที่สุด

หมวดหมู่: สุขภาพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด