แท็ก "DJ Maft Sai"

แคน Dogwhine x DJ Maft Sai ผสานดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ชวนม่วนใน "เซิ้งคลับ"

คอนเวิร์ส (Converse) ชวนสมาชิก All Star อย่างแคน Dogwhine และ DJ Maft Sai มาพบกัน นำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นแดนอีสาน มาดัดแปลงเข้ากับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัยในชื่อ เซิ้งคลับ (Zerng Club)