ดูกันยัง! ประมูลทะเบียนเลขสวย ชาวเน็ตถาม พิธีกรสาว หายใจทางไหน?

ดูกันยัง! ประมูลทะเบียนเลขสวย ชาวเน็ตถาม พิธีกรสาว หายใจทางไหน?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง 2,000 ครัวเรือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่กำลังประสบความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

โดย นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ และคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพัทลุง เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดล้อ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จำนวน 1,000 ครัวเรือน จากนั้นเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 1,000 ครัวเรือน รวม 2,000 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,107,560 บาท


คุณกำลังดู: ดูกันยัง! ประมูลทะเบียนเลขสวย ชาวเน็ตถาม พิธีกรสาว หายใจทางไหน?

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด