แท็ก "GPT-4 OpenAI"

ผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ยอมรับปัญญาประดิษฐ์มีความน่ากลัว แต่ก็อาจเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

แซม อัลท์แมน (Sam Altman) จากโอเพนเอไอ (OpenAI) ยอมรับมีความกังวลต่อปัญญาประดิษฐ์ และจำเป็นต้องหาแนวทางการป้องกัน ภายหลังการเปิดตัว GPT-4