"ฮาร์ท สุทธิพงศ์" โดนหมายเรียกคดี ม.112 คาใจตำรวจมาส่งเลยกำหนด ลั่น ผมไม่ได้หนีนะ

ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ยื่นหนังสือถึง 'เทียนฉาย' ขอผลักดันกฎหมายภาคประชาชน 4 ฉบับ

"ฮาร์ท สุทธิพงศ์" โดนหมายเรียกคดี ม.112 คาใจตำรวจมาส่งเลยกำหนด ลั่น ผมไม่ได้หนีนะ

ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ยื่นหนังสือถึง 'เทียนฉาย' ขอผลักดันกฎหมายภาคประชาชน 4 ฉบับ

นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการสังคมและการเมือง หรือ คปสม. เข้ายื่นหนังสือ ต่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. เพื่อขอผลักดันกฎหมายภาคประชาชน จำนวน 4 ฉบับ ประกอบไปด้วย ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน และร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

เนื่องจากที่ผ่านมาการกระจายถือครองที่ดินนั้น ยังไม่เข้าถึงบุคคลที่ยากไร้ ดังนั้น ทางเครือข่ายฯ จึงรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อร่วมยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวขึ้นมาเสนอต่อ สปช.ในครั้งนี้

ขณะเดียวกัน นายสุรพงษ์ พรมเท้า ในนามเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ยังได้เสนอรายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเสนอหลักการ ทิศทาง และแนวทางที่สำคัญต่อการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยต้องการให้ข้อเสนอดังกล่าวบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย


คุณกำลังดู: "ฮาร์ท สุทธิพงศ์" โดนหมายเรียกคดี ม.112 คาใจตำรวจมาส่งเลยกำหนด ลั่น ผมไม่ได้หนีนะ

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด