‘หัวเว่ย' ชูวิสัยทัศน์ 'ดิจิทัล' ขับเคลื่อนเอเชียแปซิฟิก

“หัวเว่ย” ชี้ เอเชียแปซิฟิกแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรม-ศูนย์กลางเทคโนโลยี ปักธงหนุนวิสัยทัศน์ดิจิทัลในภูมิภาค ดันธุรกิจใช้ 5จี เอไอ คลาวด์ ไอโอที บล็อกเชน ขับเคลื่อนการเติบโต

‘หัวเว่ย' ชูวิสัยทัศน์ 'ดิจิทัล' ขับเคลื่อนเอเชียแปซิฟิก

นายไซมอน หลิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในแต่ละภูมิภาครวมถึงเอเชียแปซิฟิก

รายงาน “Asian Economic Integration Report” ประจำปี 2564 ระบุว่า เอเชียแปซิฟิกจะได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละปี และจะมากกว่า 8.6 ล้านล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี 2568 ขณะเดียวกันการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้มีการสร้างงานใหม่ประมาณ 65 ล้านตำแหน่งต่อปีในภูมิภาคนี้ ไปจนถึงปี 2568

ปัจจุบัน เอเชียแปซิฟิกนับเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมและศูนย์กลางความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วโลกอนาคตจะขึ้นอยู่กับแรงขับเคลื่อน 3 ประการ ได้แก่ แรงขับเคลื่อนด้านธุรกิจ แรงขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน

สำหรับแรงขับเคลื่อนด้านธุรกิจจะเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับการทำงานและคุณภาพการบริการในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีจะผสานรวมไปด้วย 5จี ขั้นสูง, 6จี และ IPv6+ รวมถึงเทคโนโลยีการประมวลผลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแอปพลิเคชันใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี

ส่วนแรงขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน จะรวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน แม้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเต็มไปด้วยโอกาสทางดิจิทัล แต่ระดับความพร้อมในแต่ละแห่งล้วนมีความแตกต่างกัน จากรายงาน “Global Connectivity Index (GCI)” ของหัวเว่ยพบว่า ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 63, 58 และ 59 จากทั่วโลก ขณะที่สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 2 ด้านฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีความเร็วบรอดแบนด์คงที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับสิงคโปร์และประเทศไทย

กล่าวโดยสรุป การเข้าถึงระบบคลาวด์ในภูมิภาคยังน้อยกว่า 20% ขณะที่การใช้มือถือ 4จี นั้นยังสูงกว่า 50% เล็กน้อย และมีจำนวนครัวเรือนเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่เข้าถึงเครือข่ายแบบฟิกซ์บรอดแบนด์

สำหรับหัวเว่ยในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีในภูมิภาค มุ่งผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีไอซีที และจากนี้จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน

หัวเว่ยมุ่งนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน 5จี, เอไอ, คลาวด์และบล็อกเชน พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับเพิ่มการลงทุนโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการผลิตพลังงานสะอาดด้วยโซลูชันอัจฉริยะต่างๆ

หลังจากนี้ การขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะทำแบบครอบคลุม โดยมีมุมมองว่าโลกดิจิทัลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องไปกับผู้คนและมนุษยชาติ

“เราจะสนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้จะเน้นที่สามด้านหลัก คือ การเชื่อมต่อและเทคโนโลยีอัจฉริยะ การพัฒนาด้านการลดการใช้คาร์บอนอย่างยั่งยืน และการเข้าถึงดิจิทัลอย่างเท่าเทียม”

คุณกำลังดู: ‘หัวเว่ย' ชูวิสัยทัศน์ 'ดิจิทัล' ขับเคลื่อนเอเชียแปซิฟิก

หมวดหมู่: Gadget

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด