คาถาหลวงปู่โต๊ะ คาถาแก้วสารพัดนึก ณ วัดประดู่ฉิมพลี

คาถาหลวงปู่โต๊ะ คาถาแก้วสารพัดนึก ณ วัดประดู่ฉิมพลี

พระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินทสุวณณเถร) วัดประดู่ฉิมพลี หรือที่เรียกขานกันทั่วไปว่า “หลวงปู่โต๊ะ” ท่านเป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีกุนยังเป็นอัฐศกตรงกับวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๒๙ ณ.บ้านคลองบางน้อย ตำบลบางพรมหม อำเภอคณฑี เป็นบุตร นายพลอย กับ นางทับ รัตนคอน มีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คนหนึ่งชื่อ เฉื่อย เมื่อเยาว์วัยอยู่กับบิดามารดาและได้เล่าเรียนวิชาหนังสือไทยที่วัดเกาะแก้ว ปากคลองบางน้อย ใกล้บ้านเกิด ครั้นมารดาถึงแก่กรรม พระภิกษุแก้ว ผู้เป็นญาติบวชอยู่กับพระอุดรคณารักษ์ วัดพระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ พาท่านมาฝากให้อยู่กับอธิการสุข วัดประดู่ฉิมพลี เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ส่วนนายเฉื่อยน้องชายนั้นมิได้ตามมาด้วย

คาถาหลวงปู่โต๊ะ เป็นคาถาที่ได้รับความนิยมนำไปสวด เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มีพลานุภาพมากมายหลายด้านประดุจแก้วสารพัดนึก แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง มีเมตตามหานิยม มีเสน่ห์เป็นที่รักไคร่ต่อผู้พบเห็น ก่อนสวดให้ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และสวดคาถาหลวงปู่โต๊ะ ตามลำดับ

คาถาบูชาพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

คะวัมปะติ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาโภ นิรันตะรัง คะ วัมปะติ จะ มหาเถรัง ลาภะ สุขัง ภะวันตุเม

คาถาแก้วสารพัดนึก หลวงปู่โต๊ะ

(ท่องนะโม 3 จบ)

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตุโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระ สาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฎิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธิธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว
พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ มะหาชะนา นุกัมปะโก
ธัมโม โลกุตตะโร วะโร สังโฆ มัคคะผะลัฎโฐ จะ
อินทะสุวัณณะ ปาระมี เถโร อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา
อันตะรายา จะ นัสสันตุ ปุญญะลาภะ มะหาเตโช
สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ สัพพะ โสตถี ภะวันตุ เม ติ
(กล่าว 3,7,9 จบ )

คาถาบูชาพระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

(ท่องนะโม 3 จบ)

คะวัมปะติ จะ มหาเถโร ลาภะ ลาโภ นิรันตะรัง คะ วัมปะติ จะ มหาเถรัง ลาภะ สุขัง ภะวันตุเมฯ

 

คุณกำลังดู: คาถาหลวงปู่โต๊ะ คาถาแก้วสารพัดนึก ณ วัดประดู่ฉิมพลี

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด