ก.พ.65 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศล่าสุดสำหรับการสอบ กพ.65 สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศแจ้งเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ก.พ.65 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศแจ้งเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น 

สํานักงาน ก.พ. จึงประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ในการสอบวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับการสอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 เกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th

จากประกาศล่าสุด สรุปได้ดังนี้

วัน เวลา สถานที่สอบ

  • กำหนดวันสอบคือ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และ 29 พฤษภาคม 2565
  • สำหรับวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 สามารถตรวจสอบสถานที่สอบ ได้ที่ https://ocsc10.thaijobjob.com/ 
  • ส่วนการสอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ก.พ.จะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 

ผู้สมัครสอบ ก.พ. โปรดทราบ

  1. สำนักงาน ก.พ. จะประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
  2. สำนักงาน ก.พ. จะปิดระบบอัปโหลดรูป ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2565

 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ประกาศสำนักงาน ก.พ.

 

คุณกำลังดู: ก.พ.65 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

หมวดหมู่: วัยรุ่น

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด