กรมพลศึกษา จัดอบรมเครือข่ายออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กรมพลศึกษา จัดอบรมเครือข่ายออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

กรมพลศึกษา จัดอบรมเครือข่ายออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “การอบรมเครือข่ายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ให้กับผู้นำการออกกำลังกาย จากชมรมต่างๆ ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพลศึกษา ร่วมพิธีด้วยที่โรงแรมบางกอก พาเลซ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดกิจกรรม “การอบรมเครือข่ายออกกำลังกาย” ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมบางกอก พาเลซ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ โดยผู้เข้าอบรมครั้งนี้ เป็นผู้นำการออกกำลังกาย จากชมรมต่างๆ ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ 110 คน โดยมีการบรรยายภาคทฤษฏี และการฝึกปฏิบัติจริง ในหลายหัวข้อ เช่น การฝึกพิลาทิสเบื้องต้น การเต้นไลน์แดนซ์ และบาสโลบ โภชนาการกับการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์เครือข่าย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และเอกชน

สำหรับผู้นำการออกกำลังกาย จากชมรมต่างๆ ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาจากทั่วประเทศ ที่เข้ารีบการอบรมครั้งนี้ จะต้องนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน หรือชมรมต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเองได้มีสุขภาพที่ดีถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะต้องรายงานผลการออกกำลังกายให้กับสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้ทราบถึงผลการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่ร่วมออกกำลังกายด้วย

คุณกำลังดู: กรมพลศึกษา จัดอบรมเครือข่ายออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพประชาชน

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด