แท็ก "Monkeypox"

WHO เปลี่ยนชื่อฝีดาษลิงเป็น MPOX เริ่มใช้ปีหน้า

WHO เปลี่ยนชื่อฝีดาษลิงเป็น MPOX เริ่มใช้ปีหน้า องค์การอนามัยโลกได้เปลี่ยนชื่อโรคฝีดาษลิง หรือ Monkeypox เป็น MPOX แล้ว โดยอ้างถึงความวิตกกังวลว่าการเรียกชื่อโรคซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นโรคที่พบในสั...

เปรียบเทียบ โรคฝีดาษลิง และโรคฝีดาษ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

โรคฝีดาษ หรือโรคไข้ทรพิษ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เคยระบาดในอดีต ซึ่งปัจจุบันได้หายไปจากโลกนี้แล้ว แต่ก็ยังมีโรคฝีดาษลิง ซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายกันเหลืออยู่ สองโรคนี้จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร