เงื่อนไขฉีดโควิด-19 อายุ 5 ปีขึ้นไป นัดหมาย-walk-in ได้ที่สถานีกลางบางซื่อ

วัคซีนโควิด-19 เข็ม 1, 2, 3, 4 นัดหมาย-walk-in มาฉีดได้ทุกคน

เงื่อนไขฉีดโควิด-19 อายุ 5 ปีขึ้นไป นัดหมาย-walk-in ได้ที่สถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดโอกาสให้คนไทยอายุมากกว่า 5 ปีทุกคนเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ทุกเข็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยที่ก่อนหน้านี้จะฉีดวัคซีนจากที่ไหนมาก่อนก็ได้ ทั้งการนัดหมายล่วงหน้า และ walk-in ได้เลยโดยไม่ต้องนัดหมาย โดยมีเงื่อนไขของแต่ละเข็ม แต่ละช่วงอายุ ดังนี้

เปิด Walk in อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกเข็ม ที่เก้าอี้สีแดง

ประตู 2 อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

ประตู 3 อายุตั้งแต่ 5-11 ปี

ปรับลดระยะห่างเข็มกระตุ้น ท่านที่ไม่สะดวกมาในวันนัดหมาย โปรดมาหลังวันนัด โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อนนัดอีก

ท่านสามารถมารับวัคซีนต่อ ได้ทุกวันที่ศูนย์เปิดทำการในวันที่มาฉีด โปรดติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่จุดลงทะเบียนก่อน

ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน

------------------------------------

วัคซีนเข็มที่ 1

สำหรับอายุ 5-11 ปี

ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม (PZ-PZ)

ฉีดตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง และให้บริการฉีดเข้ากล้ามเต็มโดสเท่านั้น โดยเด็กสามารถมาพร้อมผู้ปกครองในวันนัดหมาย เนื่องจากศูนย์ฯ ใช้ระบบใบนัดออนไลน์ระยะนัด 8 สัปดาห์

ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดครั้งถัดไปให้กับบุตรหลานของท่าน ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"

Android

https://bit.ly/3wJYsiB 

OS

https://apple.co/31O9FmO

นอกจากนี้ยังสามารถ walk-in ได้ด้วย

ติดต่อประตู 3 เท่านั้น ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

-----------------------------------------------

วัคซีนเข็มที่ 1

สำหรับอายุ  12-18 ปี

ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง (ไฟเซอร์-ไฟเซอร์)

มาพร้อมผู้ปกครอง

ติดต่อประตู 2

ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

-------------------------------------

วัคซีนเข็มที่ 1 

สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป

ไม่ต้องจอง ให้ walk-in

เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน AstraZeneca

เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน pfizer

หรือเข็มที่ 1,2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์- ไฟเซอร์

ติดต่อประตู 2 เท่านั้น

ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

-------------------------------------

วัคซีนเข็มที่ 2 

ไม่ว่าท่านจะฉีดเข็มที่ 1 มาจากที่ใด 

ไม่ต้องจอง ให้ walk-in มารับเข็ม 2

อายุ 5-11 ปี

ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม)

อายุ 12-18 ปี

ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเท่านั้น

อายุ 18 ปีขึ้นไป

เลือกชนิดวัคซีนได้คือ

ไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า

ระยะห่างตามระยะนัดของแต่ละวัคซีนในเข็มที่ 1 ในแต่ละสูตร

แนะนำมารับบริการเวลา 14.00 น. 

เข็มสองบ่ายสอง เก้าอี้สีแดง

--------------------------------------

สำหรับเข็มที่ 1,2 ทุกชนิดวัคซีน ทุกช่วงอายุ

ให้บริการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เต็มโดส เท่านั้น

------------------------------------------------

วัคซีนเข็มที่ 3

เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  (Sinovac/Sinopharm)

ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm)

โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca) ในสูตร AA (AstraZeneca - AstraZeneca) และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca)

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm - Pfizer)

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm - Moderna)

โดยสูตร AA, SA, SP, SM 

ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในสูตร PP (Pfizer - Pfizer) และสูตร AP (AstraZeneca - Pfizer) กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในสูตร MM (Moderna-Moderna)

และสูตร AM (AstraZeneca-Moderna) โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน

เด็ก 12-18 ปี รับไฟเซอร์ครบ2 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 120 วัน

ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ 

ขณะนี้ได้ทำการนัดให้ผู้ที่เคยฉีดเข็มที่ 2 และส่ง SMS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านที่ปิดกั้น sms โฆษณาจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ อาจไม่ได้รับ sms จากศูนย์ฯ

แต่ท่านสามารถตรวจสอบวันนัดเข็มที่ 3 ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"

Android

https://bit.ly/3wJYsiB 

OS

https://apple.co/31O9FmO 

หรือท่านที่รับเข็มที่ 2 ในสูตรดังกล่าวครบตามกำหนดเวลาของแต่ละสูตรจากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้ว สามารถ Walk in มารับเข็มที่ 3

ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ให้บริการที่ประตู 2

---------------------------------------------

วัคซีนเข็มที่ 4

โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย (ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม)

และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า (สูตร SSA, SSP, SSM)

จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และยังไม่ได้รับเข็มที่ 4 จากที่ใด

ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ 

ศูนย์ฯบางซื่อได้ทำการนัดหมายเข็มที่ 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ และส่งSMS แจ้งเตือนวันนัดเข็ม 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่ปิดกั้นโฆษณาอาจไม่ได้รับ sms แต่ท่านสามารถตรวจสอบวันนัด

ผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่น "Vaccine บางซื่อ"

แล้วมารับวัคซีนตามวันนัด

Android

https://bit.ly/3wJYsiB 

OS

https://apple.co/31O9FmO 

เข็มที่ 3 ในสูตร AAP,AAM โดยรับแอสตร้ามาแล้ว 2 เข็ม รับเข็ม3 เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามาแล้ว 120 วัน

หรือท่านที่รับเข็มที่ 3 ในสูตรดังกล่าวเกินกำหนดจากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ หรือพบว่าเลยวันนัดมาแล้ว สามารถ Walk in มารับเข็มที่ 4 

ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

ให้บริการที่ประตู 2

-------------------------------------

พร้อมให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น (3,4) 3 รูปแบบดังนี้

  1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose

เป็นรูปแบบปกติ ที่ให้บริการหลักของศูนย์ฯบางซื่อ

  1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose
  2. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) ขนาดยา 10 mcg/dose

หากท่านต้องการรับบริการในข้อ 2-3 โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ #ตรงจุดคัดกรอง เพื่อเข้าไปฉีดที่จุดเฉพาะ  ที่โซนประตู 2

ทั้งนี้การรับวัคซีนอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

คุณกำลังดู: เงื่อนไขฉีดโควิด-19 อายุ 5 ปีขึ้นไป นัดหมาย-walk-in ได้ที่สถานีกลางบางซื่อ

หมวดหมู่: รู้เรื่องยา

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด