เผยพฤติกรรมอดีตรองหน.พรรค อนาจารสาว เหมือนป่วยจิต ตร.คาดใช้เรื่องนี้สู้คดีแน่

เผยพฤติกรรมอดีตรองหน.พรรค อนาจารสาว เหมือนป่วยจิต ตร.คาดใช้เรื่องนี้สู้คดีแน่

ก.สาธารณสุข สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นกระทรวงสีขาวต้นแบบ แก้ปัญหาการทุจริต

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นกระทรวงสีขาว เป็นองค์กรต้นแบบในเรื่องระบบคุณธรรม โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ไม่มีปัญหาการทุจริต โดยล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ได้แก่ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเอ็กซเรย์ และวัสดุอื่นๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั่วประเทศ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณ และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญในระเบียบฉบับนี้ ประกอบด้วย การกำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการ 4 ระดับ คือระดับเขต จังหวัด อำเภอ และหน่วยงาน คณะกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้สั่งใช้ ผู้ใช้ ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดหา และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนจัดซื้อของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และการใช้ตามศักยภาพของสถานบริการ โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด เพื่อใช้ในสถานบริการแต่ละระดับ เป็นประโยชน์ในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ใกล้บ้าน


คุณกำลังดู: เผยพฤติกรรมอดีตรองหน.พรรค อนาจารสาว เหมือนป่วยจิต ตร.คาดใช้เรื่องนี้สู้คดีแน่

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด