รู้จักงาน ‘เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022’ ภารกิจสร้างชื่อประเทศไทย

รู้จักงาน 'เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022' ภารกิจสร้างชื่อประเทศไทย   กิจกรรมครั้งใหญ่ของวงการกีฬาไทยสำหรับ "World Youth Festival Bangkok 2022" (เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022) เทศกาลยุวท...

รู้จักงาน ‘เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022’ ภารกิจสร้างชื่อประเทศไทย

รู้จักงาน ‘เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022’ ภารกิจสร้างชื่อประเทศไทย

กิจกรรมครั้งใหญ่ของวงการกีฬาไทยสำหรับ “World Youth Festival Bangkok 2022” (เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022) เทศกาลยุวทูตเยาวชนจากทั่วโลก ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกีฬา-การศึกษา ซึ่งประเทศไทยได้รับหน้าที่จัดกิจกรรมขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับในช่วงระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 (APEC)

United Through Sports (UTS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2017 เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้ “พันธมิตรสมาชิกอิสระองค์กรกีฬาโลก (AIMS) ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ (GAISF)

UTS ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเท่าเทียมสำหรับชนิดกีฬาที่ไม่ใช่โอลิมปิกสปอร์ตสให้ได้รับโอกาสไม่ต่างจากกีฬาโอลิมปิกเกมส์, พาราลิมปิกเกมส์, สเปเชียลโอลิมปิก

ตั้งแต่ก่อตั้ง UTS เมื่อปี 2017 เป็นต้นมา เห็นได้ชัดว่า UTS เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงมีการผลักดันให้มีการแข่งขันในระดับเยาวชนเพิ่มมากขึ้น

UTS เปรียบเสมือนสะพานในการเชื่อมโยงสังคมกีฬาระดับนานาชาติผ่านการแข่งขันด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 5 ทวีปทั่วโลกได้ถ่ายทอดศักยภาพออกมา โดย UTS ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตรในการจัดอีเวนต์กีฬาที่หลากหลาย อาทิเช่น สปอร์ต เฟสติวัล ทัวร์นาเมนต์ หรืออีเวนต์ด้านการศึกษาเพื่อให้ความรู้เรื่องของการมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย และจิตใจ

พื้นฐานของ UTS ตั้งอยู่บนหลักการ 4 ข้อคือ 1. การมีส่วนร่วม 2. ความเท่าเทียม 3. การไม่แบ่งแยก 4. การส่งเสริมสันติภาพ

สำหรับพันธกิจของ UTS คือ การสร้างความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเยาวชนจากทั่วโลก โดยสนับสนุนให้เยาวชนมีการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีผ่านเรื่องของกีฬา และการศึกษา

UTS ผลักดันให้เยาวชนทั่วโลกสามารถเข้าถึงกีฬาในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
เป้าหมายของ UTS คือ การสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคคล องค์กร เอ็นจีโอ รัฐบาล และเมืองต่างๆ ผ่านกีฬา ไม่เพียงแค่การรับฟังเสียงของเยาวชนแต่ยังให้มีการดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนตามต้องการอีกด้วย

การจัดงาน “World Youth Festival Bangkok 2022” (เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022) เป็นหนึ่งในแผนงานของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธ โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026)

งาน “World Youth Festival Bangkok 2022” (เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022) มีกิจกรรมมากมาย ทั้งการประชุมเยาวชนโลกในหัวข้อ United througth the power of youth โดยมีตัวแทนยุวทูตเยาวชนนำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องพลังของกีฬา ขณะเดียวกันยังมีการสาธิตการเล่นกีฬาต่างๆ อาทิ ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, เทคบอล, สเก็ตบอร์ด, ปีนหน้าผา, เซปักตะกร้อ, แดนซ์ และอื่นๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะ
รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้ความรู้กับยุวทูตเยาวชนหลายด้าน ประกอบด้วย 1.ยูเนสโกกีฬา และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.ITA กีฬาสะอาด และอนาคตที่ดี 3.Angle City Sport ความน่าสนใจของครอบครัวที่ก่อตั้ง LA Non-profit ให้โอกาสเล่นกีฬาที่ปรับเปลี่ยนได้ 4.Mission 89 การค้ามนุษย์ และพิทักษ์เยาวชน และความปลอดภัยด้านกีฬา 5.Yunus Sports Hub การสร้างอนาคตทางเศรษกิจ และสังคมที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งผู้ประกอบการโดยผ่านทางกีฬา และ 6.ผู้นำเยาวชน IOC คุณค่าทางโอลิมปิก และทักษะชีวิต

อีกทั้งยังได้มีการจัดการอบรมสัมมนา เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา โดยหน่วยงานอิสระตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ (International Testing Agency – ITA) และองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency – WADA) ร่วมติวเข้มให้กับบุคลากร โดยเฉพาะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ในวงการกีฬามวย

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระบุว่า งานนี้ทางกองทุนฯ สนับสนุนเม็ดเงินเต็มร้อย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เป็นการรวมตัวของเยาวชนที่มาจากหลายประเทศ และที่สำคัญเป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของหลายประเทศที่มีราชวงศ์เสด็จมาด้วย อาทิ เจ้าหญิงแห่งซาอุดีอาระเบีย จะเสด็จมาพร้อมกับเยาวชน และเจ้าชายแห่งมาเลเซีย ก็จะเสด็จนำยุวทูตมาด้วย รวมกับหลายประเทศจาก 5 ทวีปหลายร้อยคน ซึ่งทางกองทุนฯ ได้จัดอย่างสมพระเกียรติ นอกจากนี้ยุวทูตเยาวชนจากทั่วโลก และเยาวชนไทยที่มาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งหลาย เข้ามาร่วมงานนี้ ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ที่ กกท. และกองทุนฯ ก้าวไปด้วยกันในงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ การเสนอตัวของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพยูธ โอลิมปิกเกมส์ จะต้องทำกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนให้สมบูรณ์แบบ ครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวย่างแรกในการเก็บภาพสู่การบิดเจ้าภาพยูธ โอลิมปิกของประเทศไทย

สเตฟาน ฟ็อกซ์ ประธาน United Through Sports (UTS) ระบุว่า ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้ง กกท., กองทุนฯ และ มศว ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “World Youth Festival Bangkok 2022” ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่มีผู้นำจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC), คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิก และอื่นๆ มารวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับยุวทูตเยาวชนจากทั่วโลกหลายร้อยคนให้ได้มาพบปะเจอ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน โดยจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจากทั่วโลก

กิจกรรม “World Youth Festival Bangkok 2022” (เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022) ผ่านพ้นลงไปท่ามกลางความสำเร็จและเสียงปรบมือของเยาวชนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน

นี่จึงเป็นกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปีที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเพื่อวงการกีฬาเมืองไทย เพื่อชื่อเสียงประเทศไทย…

คุณกำลังดู: รู้จักงาน ‘เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล แบงค็อก 2022’ ภารกิจสร้างชื่อประเทศไทย

หมวดหมู่: กีฬาอื่นๆ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด