ร้านทองเผยช่วงสงกรานต์ไม่คึกคัก ประชาชนซื้อ-ขายตามปกติ

ร้านทองเผยช่วงสงกรานต์ไม่คึกคัก ประชาชนซื้อ-ขายตามปกติ

เครือข่ายปฏิรูปพลังงาน ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบตัดสินคดีของตุลาการศาลปกครอง กรณีการคืนท่อส่งก๊าซขัดหลักนิติธรรมหรือไม่

วันนี้ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี พร้อมตัวแทนกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปพลังงาน เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษ ถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีกระบวนการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีของตุลาการศาลปกครอง กรณีการณีคืนท่อส่งก๊าซขัดหลักนิติธรรมหรือไม่ รวมทั้งทวงถามถึงเอกสารเพิ่มเติม เรื่องการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ที่เคยร้องเรียนเมื่อปี 2552

โดย พท.พญ.กลมพรรณ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้ เพราะต้องการให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครอง ว่า กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเองและผู้อื่นหรือไม่ จากกรณีการพิจารณาคำร้อง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่แจ้ง เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2551 ว่า ได้ทำการแยกสินทรัพย์ อำนาจ และสิทธิให้แก่กระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษา ทำให้ตุลาการได้บันทึกว่า บริษัทได้ดำเนินการตามคำพิพากษาแล้ว ในวันที่ 26 ธ.ค. 2551 โดยมิได้นำเอกสารความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่น (สตง.) ที่ส่งถึง บริษัท ปตท. ว่าทรัพย์ที่โอนย้ายให้กระทรวงการคลัง ยังไม่ครบถ้วน มาประกอบการวินิจฉัยด้วย

ขณะที่ นายสุทธิ กล่าวว่า หลังจากนี้จะส่งเรื่องทั้งหมดไปยังหน่วยที่รับผิดชอบ ซึ่งในส่วนการขอเอกสารการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มเพิ่มเติมนั้น สำนักที่รับผิดชอบจะพยายามรวบรวมส่งไปให้ ส่วนเรื่องร้องเรียนใหม่นั้น สำนักที่รับผิดชอบจะว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.หรือไม่ หากอยู่ในความอำนาจจะส่งให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป


คุณกำลังดู: ร้านทองเผยช่วงสงกรานต์ไม่คึกคัก ประชาชนซื้อ-ขายตามปกติ

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด