รู้จัก “โรคพาร์กินสัน” อาการสั่น ที่ไม่ควรมองข้าม!

รู้จัก “โรคพาร์กินสัน” อาการสั่น ที่ไม่ควรมองข้าม!


มือสั่น ขาสั่น เคลื่อนไหวช้า ไม่แสดงสีหน้า พูดเสียงเบาแทบไม่ได้ยิน อาการที่หลายคนไม่ได้ใส่ใจนักหากเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ เพราะเข้าใจว่าเป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ แต่รู้หรือไม่ว่า อาการดังกล่าว อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ของ โรคพาร์กินสัน ที่หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เสี่ยงต่อการเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้!

รู้จัก โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะในส่วนที่มีการผลิตสารโดพามีน สารที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวและทำให้การทรงตัวเป็นไปได้อย่างปกติ ซึ่งเมื่อระบบประสาทและสมองเกิดความเสื่อม การผลิตสารโดพามีนจะลดลง จนเกิดความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหว อาทิ มือสั่น เคลื่อนไหวช้า หรือทรงตัวลำบาก

อาการของ โรคพาร์กินสัน

     โดยปกติแล้ว โรคพาร์กินสันจะไม่แสดงอาการเฉียบพลันเหมือนโรคทางสมองอื่น ๆ และอาการที่จะแสดงออก จะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนี้

  • อาการมือสั่น ขาสั่นขณะพัก เมื่อมีคนทักจะหยุดสั่น
  • เคลื่อนไหวช้า
  • เดินช้า ก้าวสั้น เดินโน้มไปข้างหน้า ไม่แกว่งแขน
  • ล้มง่าย
  • ใบหน้าเฉยเมย
  • พูดเสียงเบา พูดรัวเร็ว

การรักษา โรคพาร์กินสัน

  • รับประทานยา เพื่อปรับสมดุลสารโดพามีนในสมอง มักจะได้ผลดี โดยเฉพาะในการรักษาช่วงเริ่มแรก
  • ทำกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
  • ผ่าตัด ในผู้ที่มีอาการดื้อยา ด้วยการฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation, DBS)

      โรคพาร์กินสัน คือโรคร้ายที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี จะเสี่ยงเกิดการพิการ หรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้น การสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และหากพบว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ควรเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหา วินิจฉัย ให้การรักษาเป็นไปได้อย่างทันท่วงที!

พญ. พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 

คุณกำลังดู: รู้จัก “โรคพาร์กินสัน” อาการสั่น ที่ไม่ควรมองข้าม!

หมวดหมู่: ผู้หญิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด