แท็ก "Silent Spring"

60 ปี Silent Spring รำลึก"ราเชล คาร์สัน"กระบอกเสียงที่พูดถึงพิษภัย"สารเคมี"

"Silent Spring" หนังสือที่ราเชล คาร์สัน นักธรรมชาติวิทยา ชาวอเมริกัน เขียนขึ้น สะท้อนถึงภัยคุกคามของ"สารเคมี"ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ แม้จะผ่านมากว่า 60 ปี นักสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้ก็ยังพูดถึง