สลด ชายอินเดียจุดไฟเผาตัวเอง อัดคลิประบายก่อนตาย แฉหัวหน้าขอมีเซ็กซ์กับเมีย

สลด ชายอินเดียจุดไฟเผาตัวเอง อัดคลิประบายก่อนตาย แฉหัวหน้าขอมีเซ็กซ์กับเมีย

กรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ เตรียมเสนอ 7 ประเด็นเพิ่มในรัฐธรรมนูญใหม่ เน้นสร้างสิทธิเสรีภาพ

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แถลงข่าวว่า เตรียมเสนอเพิ่มเติมอีก 7 ประเด็น เพื่อบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ เสนอให้ขยายขอบเขตความคุ้มครองไปยังคนทุกกลุ่ม และเสนอให้จัดสรรบุคคลลงตำแหน่งต่าง ๆ ในกลไกของรัฐ ต้องมีสัดส่วนเพศตรงข้ามไม่น้อยกว่า 3 ใน 10 เพื่อให้เกิดความเสมอภาค รวมถึงให้กำหนดทิศทางเรื่องสิทธิชุมชนให้ชัดเจนและให้ชุมชนสามารถเป็นนิติบุคคลได้ แต่รัฐจะต้องสนับสนุนกิจการสาธารณะ สัมมาอาชีพด้วย และเสนอให้จัดระบบกลไกที่ทำให้สังคมเกิดความมีคุณธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคมฯ จะพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อเตรียมเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการต่อไป


คุณกำลังดู: สลด ชายอินเดียจุดไฟเผาตัวเอง อัดคลิประบายก่อนตาย แฉหัวหน้าขอมีเซ็กซ์กับเมีย

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด