สงกรานต์ 2565 ไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งเอกชน จะเปิด-ปิดให้บริการหรือเปล่า เช็กเลย!

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาวาระถอดถอน 'ยิ่งลักษณ์' วันนี้ ปมทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 10.00 น.

สงกรานต์ 2565 ไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งเอกชน จะเปิด-ปิดให้บริการหรือเปล่า เช็กเลย!

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาวาระถอดถอน 'ยิ่งลักษณ์' วันนี้ ปมทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 10.00 น.

บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยที่รัฐสภา เช้านี้เป็นไปอย่างเข้มงวด เนื่องจาก มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วน พิจารณาเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กรณีทุจริตโครงการจำนำข้าว ทั้งนี้ จะพิจารณา 2 เรื่องหลัก คือ การกำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา และการพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี) ซึ่งเป็นตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 155


คุณกำลังดู: สงกรานต์ 2565 ไปรษณีย์ไทย บริษัทขนส่งเอกชน จะเปิด-ปิดให้บริการหรือเปล่า เช็กเลย!

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด