เตือนสายดองเหล้าบ๊วย สรรพสามิตลง หนุ่มใบอนุญาตหมดอายุ โดนปรับโถละ 5 พัน

เตือนสายดองเหล้าบ๊วย สรรพสามิตลง หนุ่มใบอนุญาตหมดอายุ โดนปรับโถละ 5 พัน

กทม. โชว์สุดยอดผลงานด้านวิศวกรรม กว่า 10 โครงการ ในงานวิศวกรรม’57 ที่ไบเทคบางนา

นางศิลปสวย ระวิแสงสูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ร่วมแสดงนิทรรศการสุดยอดเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในงาน “วิศวกรรม ’57” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ย. 57 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา บริเวณโซน EH 101 - 102 โดยนำเสนอภารกิจและผลงานของกรุงเทพมหานครที่นำหลักวิศวกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองหลวงในทุกด้าน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นนายช่างใหญ่ของแผ่นดินและตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุข มหานครสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และมหานครแห่งอาเซียน

การจัดนิทรรศการของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ นำเสนอผลงานด้านวิศวกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย

กลุ่ม 1 กรุงเทพมหานครกับวิศวกรรมเพื่ออนาคตตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่นำเสนอแนวพระราชดำริการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ พระราชกรณียกิจด้านการคมนาคมและการจราจรขนส่งในกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการแสดงวิสัยทัศน์ บทบาทด้านวิศวกรรมในอนาคต
กลุ่ม 2 การจัดวางผังเมืองโดยมุ่งความสมดุล และการขนส่งยั่งยืน กลุ่ม 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันภัยพิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยไฮไลท์ที่เป็นสุดยอดเทคโนโลยีวิศวกรรม คือ การนำโมเดลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มาจัดแสดงเพื่อนำเสนอเทคนิคทางวิศวกรรมหลากหลายด้านของการสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ชายทะเล เช่น การเลือกใช้วัสดุจำเพาะที่มีความพิเศษ ป้องกันการกัดเซาะจากน้ำทะเลหรือไอทะเล การปรับสภาพหน้าดินที่เป็นดินอ่อนให้รองรับเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารได้ เป็นต้น


คุณกำลังดู: เตือนสายดองเหล้าบ๊วย สรรพสามิตลง หนุ่มใบอนุญาตหมดอายุ โดนปรับโถละ 5 พัน

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด