The Secrets of Dumbledore มาไขความลับของดัมเบิลดอร์กัน!

'ไพบูลย์ นิติตะวัน' หวังตั้งสภาตรวจสอบภาคประชาชนทั้ง 77 จังหวัด ทำงานคู่ขนานกับ ป.ป.ช. ย้ำ ต้องโปร่งใส ตรวบสอบได้

The Secrets of Dumbledore มาไขความลับของดัมเบิลดอร์กัน!

'ไพบูลย์ นิติตะวัน' หวังตั้งสภาตรวจสอบภาคประชาชนทั้ง 77 จังหวัด ทำงานคู่ขนานกับ ป.ป.ช. ย้ำ ต้องโปร่งใส ตรวบสอบได้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะที่ 8 รับผิดชอบศึกษาเกี่ยวกับ ภาค 3 นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ เปิดเผยว่า ในเรื่องการตรวจสอบอำนาจรัฐจะมีการตั้งให้มีสภาตรวจสอบภาคประชาชนทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 50-100 คน โดยจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัด เป็นผู้คัดสรรบุคคคที่เข้ามาสมัครในหลากหลายอาชีพ พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้ทำงานซ้ำซ้อนกันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพราะอยู่ภายใต้หน่วยงานการกำกับดูแลที่ต่างกัน และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ้น รวมถึงองค์กรอิสระจะต้องมีการบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรม

นอกจากนี้ นายไพบูลย์ กล่าว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน ข้าราชการ และนักการเมือง จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนมากกว่าความคิดเห็นของพรรค เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกให้เป็นผู้แทนในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตาม อยากให้เปลี่ยนจากผู้แทนราษฏร เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง


คุณกำลังดู: The Secrets of Dumbledore มาไขความลับของดัมเบิลดอร์กัน!

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด