ทนายตั้ม ใบ้เพิ่ม วีรกรรมนักการเมืองลวนลามสาว โฆษกพรรคสีฟ้าเคลื่อนไหวแล้ว

ประธาน สนช. เปิดงานสัมมนา สนช. แล้ว หวังสมาชิกแลกเปลี่ยนความเห็น สู่การทำงานมีประสิทธิภาพ ย้ำ สนช.ทำตามรัฐธรรมนูญ ยัน ออกกฎหมายรอบคอบ ขณะที่ 'วิษณุ' บอก ยังไร้พิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญ รอถก ครม. ชง สนช. เลิกประกาศ คสช. บางฉบับ

ทนายตั้ม ใบ้เพิ่ม วีรกรรมนักการเมืองลวนลามสาว โฆษกพรรคสีฟ้าเคลื่อนไหวแล้ว

ประธาน สนช. เปิดงานสัมมนา สนช. แล้ว หวังสมาชิกแลกเปลี่ยนความเห็น สู่การทำงานมีประสิทธิภาพ ย้ำ สนช.ทำตามรัฐธรรมนูญ ยัน ออกกฎหมายรอบคอบ ขณะที่ 'วิษณุ' บอก ยังไร้พิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญ รอถก ครม. ชง สนช. เลิกประกาศ คสช. บางฉบับ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2557 แล้ว หลังสมาชิกได้ทำหน้าที่มาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งทราบดีว่า สนช. ตั้งขึ้นมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อวางรากฐานมั่นคงในการปฏิรูปทั้งการเมืองการปกครองที่รัดกุม มีหน้าที่สำคัญตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหลายประการ อาทิ การทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ หวังให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เข้าใจการทำหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ สนช. อย่างชัดเจน และถูกต้อง และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมือง

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพดคุยกับ สมาชิก สนช. พร้อมกำชับบทบาท กระบวนการทำหน้าที่ สนช. ต้องยึดหลักปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้น จะส่งผลต่อสมาชิกภาพ พร้อมระบุว่า พยายามดำเนินการในการทำหน้าที่ของ สนช. เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ให้ถูกยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ถูกฟ้องร้องในมาตรา 157 เรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งที่ผ่านมา ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้

นอกจากนี้ นายพรเพชร ยืนยันว่า การทำงานของวิป สนช. และกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ต้องขอความร่วมมือและฝากความหวังกับสมาชิก สนช. ในการตรากฎหมายที่สำคัญ สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน อาทิ กฎหมายมรดก ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ที่อาจมีข้อถกเถียงบ้าง แต่จะทำให้ดีที่สุด

 

'วิษณุ' บอกยังไร้พิมพ์เขียว รัฐธรรมนูญ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวบรรยายในโครงการสัมมนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงบทบาทหน้าที่ของ สนช. กับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยชื่นชมการทำหน้าที่ของ สนช. ที่ทำงานลุล่วงด้วยดี พร้อมย้ำว่า หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ต้องมี 5 ข้อหลัก คือ ต้องมีพิมพ์เขียว โรดแมป แม่น้ำ 5 สาย การทำทันที ทำต่อไป ทำอย่างยั่งยืน และต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ทั้งนี้ ยืนยันว่า ที่ผ่านมาการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เคยมีพิมพ์เขียว แต่หลังจากนี้จะเริ่มมาแนวทางแล้วว่าจะต้องร่างรัฐธรรมนูญแบบใด อีกทั้ง มองว่าหากรัฐธรรมฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว ก็ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ เนื่องจากต้องมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อน

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า คณะรัฐมนตรีเตรียมหารือส่งเรื่องไปยัง สนช. ให้ออกพระราชบัญญัติยกเลิก คำสั่ง หรือประกาศ ที่เป็นกฎหมายของ คสช. เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี ไม่มีอำนาจในการประกาศยกเลิก

 

กมธ.ยกร่างยังรอความเห็นสปช.ก่อนสรุปกรอบ

น.พ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณากรอบจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 9 รับผิดชอบศึกษาเกี่ยวกับภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวด 1 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจากคณะกรรมธิการวิสามัญทั้ง 18 คณะ เพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานก่อนนำเสนอคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันที่ 15 - 17 ธันวาคม ซึ่งคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 36 คน จะต้องเข้ารับฟังสมาชิก สปช. อภิปราย ทั้งหมด 3 วัน ทั้งนี้ จะได้กรอบการทำงานที่ชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่ง ในวันที่ 19 ธันวาคม และต้นเดือนมกราคม จะมีทีมกฎหมาย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
และทีมกฤษฎีกา เป็นผู้ดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะตุ๊กตาก่อน

อย่างไรก็ตาม น.พ.ชูชัย ยอมรับว่า งานด้านการปฏิรูปประเทศเป็นงานที่หนัก และใหม่ ต้องให้เวลาในการทำงานอย่างมาก ซึ่งในช่วงก่อนสงกรานต์ ต้องจะประชุมเพื่อดูว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีความสอดคล้องกับแนวทางที่วางไว้หรือไม่

 


คุณกำลังดู: ทนายตั้ม ใบ้เพิ่ม วีรกรรมนักการเมืองลวนลามสาว โฆษกพรรคสีฟ้าเคลื่อนไหวแล้ว

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด