วันนี้วันพระ มีที่มาจากไหน?

วันนี้วันพระ มีที่มาจากไหน?

ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหน หรือเวลาอยู่บนรถยนต์ หากมองไปจะเห็นป้ายวันนี้วันพระ พร้อมพวงมาลัยสวยๆ เต็มไปหมด วันนี้เลยอยากชวนทุกคนมารู้จักที่มาและความสำคัญของวันพระกันสักนิด 

วันพระ หมายถึงอะไร? 

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น ถือศีล ,ฟังธรรม ,เข้าวัดเพื่อทำบุญ ,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ไม่ควรทำบาปใดๆ ยิ่งในวันนี้เพราะถือว่าบาปยิ่งกว่าวันอื่น โดยกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วันได้แก่ 

  • วันขึ้น 8 ค่ำ 
  • วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ)
  • วันแรม 8 ค่ำ
  • วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

ที่มาของวันพระ 

ในสมัยพุทธกาลพระราชาพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระวิหารเชตวัน และได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์แลเห็น ซึ่งนักบวชศาสนาอื่นอีก ได้มีวันกำหนดนัดหมายประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในที่ประชุมของเขาทั้งหลาย เหล่านั้น แต่ว่า ข้าแแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนศาสนาพุทธของเราทั้งหลายย่อมมีวันกำหนดนัดหมายเพื่อประชุมกันหามิได้ ดังนี้.” 

พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชน ในวัน ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น วันธรรมสวนะ ( สำหรับวันธรรมสวนะนี้ เมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย )

คุณกำลังดู: วันนี้วันพระ มีที่มาจากไหน?

หมวดหมู่: ดูดวง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด