เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินพิการ เปิดมูลนิธิต่อยอดผลงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินพิการ เปิดมูลนิธิต่อยอดผลงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเป็นที่เรียบร้อย ในนามมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ มูลนิธิเพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่พร้อมจะยกระดับความสามารถด้านศิลปะ เพื่อนำผลงานมาต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในปัจจุบันมีผู้พิการเริ่มแสดงศักยภาพให้สังคมเห็นว่า ความพิการไม่ใช่ภาระ และผู้พิการสามารถเป็นบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความเจริญของประเทศไม่แพ้คนปกติ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางกายภาพในด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิชาการ งานสอนหนังสือ นักเขียน ศิลปิน นักดนตรี นักร้อง นักแสดง นักบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ งานศิลปะทั้งจิตรกรรม และประติมากรรม เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และได้รับการยอมรับมากขึ้น จนสามารถก้าวข้ามคำว่าพิการและทำให้สังคมยอมรับมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคมได้อีกมากมาย

 

มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ มีภารกิจในการพัฒนาต่อยอดผลงานศิลปะของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยทางมูลนิธิฯ จะเป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตลอดจนดูแลงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การขาย การตลาดออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ศิลปินมีรายได้ และสามารถใช้ศิลปะเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดพื้นที่แห่งโอกาส ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในสังคมให้ยอมรับในความสามารถของผู้พิการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้การสนับสนุนครูสอนศิลปะจิตอาสา ที่ลงพื้นที่สอนศิลปะให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะและนำพัฒนาต่อสร้างรายได้ต่อไป

มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ เริ่มต้นภารกิจแรกโดยการสนับสนุนผลงาน โดย อาจารย์ณัฐปภัสร์ เม่าทอง ศิลปินประติมากรรมไทยระดับประเทศ ที่สร้างงานประติมากรรมทรงคุณค่า “พระพิฆเนศเจ้าจอมเมือง” มอบให้แก่มูลนิธิอาร์ตแฮนด์ เพื่อเป็นผลงานปฐมฤกษ์เปิดตัวมูลนิธิฯ ในการหารายได้สมทบทุนดำเนินงานแก่ “มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์” และได้รับความเมตตาตั้งชื่อโดย รศ. ดร.พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม อันหมายถึง พระพิฆเนศผู้ทรงเป็นหลักชัยสำหรับชีวิต ผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ด้วยบารมี และความสำเร็จ  ผลงานนี้จะจัดสร้างด้วยโลหะบรอนซ์ (สำริด) ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว และ 5 นิ้ว โดยมีกำหนดการเทวาภิเษก ณ มูลนิธิพระพิฆเนศ เดือนมกราคม 2566

 

สำหรับผู้สนใจให้การสนับสนุนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันผู้พิการให้เป็นจริงได้ เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ ด้วยการสั่งจอง “พระพิฆเนศเจ้าจอมเมือง” มีด้วยกัน 2 ขนาด ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว มูลค่า 14,999 บาท และ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ร่วมสนับสนุนมูลค่า 7,999 บาท หรือสามารถร่วมบริจาคตามศรัทธาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี หจก.อาร์ตโนแฮนด์ เลขที่บัญชี 098-8-49288-4 หรือติดตามข้อมูล และกิจกรรมของมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ เพิ่มเติมได้ที่ www.artnohand.org ,Facebook: Art No Hand Foundation,Line Official: @lifeunlimited หรือ โทร. 02 418 2885, 098 263 8694

คุณกำลังดู: เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินพิการ เปิดมูลนิธิต่อยอดผลงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

หมวดหมู่: ผู้ชาย

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด