ยอดดับยังเกินร้อย! โควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22,387 ราย เสียชีวิตอีก 105 ราย

'พล.อ.อนุพงษ์' ประชุม ศปถ. วางกรอบเน้นมาตรการ 3 ด่าน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำต้องลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

ยอดดับยังเกินร้อย! โควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22,387 ราย เสียชีวิตอีก 105 ราย

'พล.อ.อนุพงษ์' ประชุม ศปถ. วางกรอบเน้นมาตรการ 3 ด่าน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้ำต้องลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยของถนน (ศปถ.) กล่าวว่า การสร้างความปลอดภัยทางถนนคือนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียมากที่สุด ศปถ. จึงได้กำหนดกรอบแนวทางเน้นมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ มาตรการป้องกันเน้นการบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการ ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และดูแลนักท่องเที่ยวจุดผ่านแดน เน้นแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและจุดตัดทางรถไฟ นอกจากนี้ ยังมีการเน้นการสร้างจิตสำนึกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้แบ่งแนวทางการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อมและรณรงค์ตั้งแต่วันที่  1-29 ธันวาคม และช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 30 ธัวาคม 57 - 5 มกราคม 58 ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามภารกิจในการสร้างความปลอดภัยตามแนวคิด "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน" เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดให้ใช้กลไกของ ศปถ. จังหวัด ในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ


คุณกำลังดู: ยอดดับยังเกินร้อย! โควิดวันนี้ ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22,387 ราย เสียชีวิตอีก 105 ราย

หมวดหมู่: ความบันเทิง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด