แท็ก "ขึ้นเครื่องบิน"

14 โรคต้องระวัง เมื่อต้องบินข้ามทวีป

การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยของผู้โดยสารก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อต้องบินระยะไกลข้ามทวีป โดยเฉพาะโรคหัวใจ