เทคโนโลยีใหม่

Intel ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ดูแลตลาดเอเชียแปซิฟิก-ญี่ปุ่น (APJ) และตลาดอินเดีย

อินเทล คอร์ปอเรชั่น ประกาศแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายขาย การตลาด และการสื่อสาร (Sales, Marketing and Communications Group: SMG)

แคสเปอร์สกี้ จับมือ สกมช. ลงนามความร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถความปลอดภัยไซเบอร์ของไทย

แคสเปอร์สกี้ และ สกมช. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อร่วมกันทำงานและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย