แท็ก "น้องเกล สวย"

"น้องเกล" ต้องตัดสิน ศึกนี้ใครสวยที่สุด คำตอบชนะเลิศ "แม่ชม" ยังขำมาก

น้องเกล ตอบได้ชนะเลิศ เมื่อต้องเป็นคนตัดสิน ศึกครั้งนี้ใครสวยที่สุด แม่ชม ได้ฟังจากปากลูกยังกลั้นขำไม่ได้อยู่เลย