แท็ก "บทสวดหลวงพ่อโสธร"

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ท่องทุกวัน มีเมตตา มหานิยม ร่มเย็นเป็นสุข

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ท่องคาถานี้ทุกวันจะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์

บทสวดหลวงพ่อโสธร วัดหลวงพ่อโสธร บูชาพระในบ้าน

สวดทุกวันจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง การสวดมนต์ย่อมพาชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุข สร้างเมตตามหานิยมให้เกิดแก่ตน นำมาซึ่งโภคทรัพย์ทั้งทรัพย์ภายในคือความเจริญในธรรมและทรัพย์ภายนอก