แท็ก "อ่องมันปู"

"อ่องมันปู อ่องปู ปูอ่อง" คืออะไร เหมือนกันไหม ทำไมใครกินก็ติดใจ

อ่องมันปูหนึ่งในสินค้าของแม่ค้าปูนาตามข่าว ซึ่งก็ทำให้หลายคนสงสัยว่า "อ่องมันปู" หรือ "อ่องปู" "ปูอ่อง" นั้นคืออะไร