แท็ก "พัฒนาตนเอง"

เหนื่อย! ไม่อยากเป็นคนเก่ง แต่หยุดพัฒนาได้จริงเหรอ?

เมื่อการวิ่งตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้ กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ใครหลายคนรู้สึก “เหนื่อย” กับการที่ต้องดิ้นรนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเอาตัวรอดในการทำงาน

ท่ามกลางเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้นทุกวันและพร้อมที่จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ได้ทุกเมื่อ เด็กจบใหม่ที่สถานบันการศึกษาผลิตออกมาทุกปี