Apple กลับมาขาย Watch Series 9 และ Watch Ultra 2 ในสหรัฐฯ แต่ตัดฟีเจอร์วัด Oxygen ในเลือด

ในที่สุด Apple ได้วางจำหน่าย Watch Series 9 และ Watch Ultra 2 อีกครั้ง แต่ต้องตัดฟีเจอร์ที่ถูกฟ้องออก

Apple กลับมาขาย Watch Series 9 และ Watch Ultra 2 ในสหรัฐฯ แต่ตัดฟีเจอร์วัด Oxygen ในเลือด

ในที่สุด Apple ได้วางจำหน่าย Watch Series 9 และ Watch Ultra 2 อีกครั้งหลังจากมีเรื่องการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะมีความผิดเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรในเรื่องระบบวัด Oxygen ในเลือด โดย Masimo ได้ฟ้องรอง Apple ไป

batch_img_9815

ซึ่งทุกใครอยากซื้อที่มีเซ็นเซอร์ครบ อาจะจต้องซื้อร้านคาทั่วไป เพราะคาดว่าฟีเจอร์นี้จะไม่สามารถใช้งานได้ในสหรัฐฯ เท่านั้น ส่วนประเทศอื่นๆ ยังคงมีฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้กับทั่วโลกเหมือนเดิม

สำหรับการปิดฟีเจอร์ SpO2 เป็นหนึ่งในทางที่จะทำให้ Apple Watch กลับเข้ามาจำหน่ายได้ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวของสำนักงานเครื่องหมายทางการค้าระหว่างประเทศ ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สามารถอ่านข่าวนั้นเต็มได้ที่นี่

คุณกำลังดู: Apple กลับมาขาย Watch Series 9 และ Watch Ultra 2 ในสหรัฐฯ แต่ตัดฟีเจอร์วัด Oxygen ในเลือด

หมวดหมู่: เทคโนโลยีใหม่

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด